Bəyannamənin ilkin versiyasının sənədlər əsasında hazırlanması

Qısa idxal bəyannaməsinin hazırlanması

Tam gömrük bəyannaməsinin hazırlanması

Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz

Qanunvericilik

AR-ın hazırda qüvvədə olan Gömrük Məcəlləsi

Aşağıda sənədin PDF versiyasını yükləyə bilərsiniz.

Prezidentin 609 №li göstərişi 24.06.1997

Aşağıda sənədin PDF versiyasını yükləyə bilərsiniz.

Gömrük məcəlləsi haqqında 687 №li qanunu 06.07.2013

Aşağıda sənədin PDF versiyasını yükləyə bilərsiniz.

Nazirlər kabinetinin 91-ci fərmanı 91 22.04.1998

Aşağıda sənədin PDF versiyasını yükləyə bilərsiniz.

Nazirlər kabinetinin 500-cü fərmanı 17.11.2017

Aşağıda sənədin PDF versiyasını yükləyə bilərsiniz.

Bizə güvənirlər

Bizə güvənirlər